VvE en de verplichte minimale reservering

VvE en de verplichte minimale reservering

VvE en de verplichte minimale reservering Vanaf 2018 verplicht de overheid VvE’s om jaarlijks een reservering te doen voor onderhoud. De Tweede Kamer heeft in februari jl. ingestemd met het wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’. Op 23 mei jl. heeft de Eerste...