Blog: De 3 belangrijkste redenen om te voldoen aan NEN 3569

Voldoen aan NEN 3569

De NEN 3569 norm geeft eisen voor verticaal geplaatst vlakglas, wanneer dit toegepast wordt als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken en met alle dagmaten groter dan 150mm. De norm geldt wanneer het geplaatste glas bereikbaar is voor volwassenen en kinderen. Onder ‘bereikbaar’ wordt dan verstaan dat zij binnen een horizontale afstand kleiner of gelijk aan 85 cm bij de ruit kunnen komen. In die situatie schrijft de norm het gebruik van veiligheidsglas voor. Omdat daar ook een kostenplaatje aan hangt wordt vaak de vraag gesteld: ‘Ben ik wettelijk verplicht om NEN 3569 toe te passen?’

Het strikte antwoord op de vraag luidt ‘Nee’: vanuit het Bouwbesluit is het niet verplicht is om je te houden aan de eisen van NEN 3569.
Maar, daarmee is de kous niet af. Door NEN 3569 niet te volgen waar dat wel zou moeten kan u via andere normering en het Bouwbesluit weldegelijk niet voldoen aan wettelijke verplichtingen.
We zetten de drie belangrijkste redenen om NEN 3569 wel toe te passen op een rijtje

Zorgplicht
Sinds 1 april 2007 heeft u via de woningwet een zorgplicht. Die is vastgelegd in artikel 1a van de Woningwet: de verantwoordelijkheid van eigenaar, gebruiker of bouwer voor het goed en deugdelijk bouwen van een bouwwerk verder gaat verder dan uitsluitend het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Bij geschillen hanteren arbiters daar NEN-normen als basis. Dat betekent dat een aannemer civielrechtelijk volgens zijn contract toepassing moet geven aan NEN 3569 waar dat nodig is. Dit betekent in de praktijk zorgdragen voor veiligheidsglas daar waar het vlakglas bereikbaar is:
Op de begane grond binnen en buiten letselveilig
Op een verdieping ook doorvalveilig

‘Letselveilig’ is weldegelijk verplicht
Op basis van het Bouwbesluit 2012 kan het toepassen van letselveilig glas weldegelijk een eis zijn, zij het via een andere norm. Dat zit zo: het Bouwbesluit 2012 verwijst naar de normbladen NEN-EN 1990 serie (Eurocodes) en, indien de constructie is gemaakt van glas, naar NEN 2608 ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethoden’ van oktober 2014.

Op grond van NEN-EN 1990 dient u rekening te houden met ‘mogelijke gevolgen van bezwijken in termen van levensgevaar, letsel, eventuele economische verliezen’. Letselschade is dus via NEN EN 1990 een expliciet onderdeel van het Bouwbesluit 2012.

De normering voor het niet bezwijken van vlakglas is vastgelegd in NEN 2608. Voor al het glas toegepast als bouwproduct is NEN 2608 dus leidend. Deze norm wordt één op één aangewezen door het Bouwbesluit (meer details hierover vindt u in dit artikel van het Kennis Centrum Glas).

Met NEN 3569 zit u altijd goed
NEN 2608 kent de eis dat niet uitsluitend naar breuk van glas moet worden gekeken, maar ook naar de gevolgen van de glasbreuk. Geheel in lijn met de bepalingen in NEN-EN 1990 en dus met het Bouwbesluit. NEN 2608 stelt dat glas simpelweg altijd voldoende betrouwbaar moet zijn uitgevoerd.

Maar hoe bereik je een betrouwbare glasconstructie?
Dat is heel eenvoudig: door bij het toepassen van letselbeperkende beglazing NEN 3569 te volgen! Wanneer u, ook als is het dan strikt genomen niet wettelijk verplicht, de uitgangspunten van NEN 3569 volgt, kunt u ervan uitgaan dat u voor 99 procent voldoet aan de gewenste betrouwbaarheid. Daarmee voldoet u ook aan de wel wettelijk verplichte NEN 2608 normering, en aan uw in de woningwet vastgelegde zorgplicht.

Vraag een offerte aan

    Wat kunnen we voor u doen?